Compromís amb el medi ambient

La direcció de TRALLERO INTERNATIONAL és conscient de la rellevància que té la contribució de tots, empreses, institucions, administracions públiques i particulars, en el foment de pràctiques responsables que respectin el medi ambient i que permetin un clar avanç de la societat cap a un món millor , és per això que s’ha imposat la integració d’unes directrius de caràcter ambiental en la seva estratègia de negoci.

Aquestes directrius es plasmen en la política mediambiental que s’inspira en dos principis: compliment de tota la normativa mediambiental aplicable i la millora contínua de les activitats amb la finalitat de protegir el medi ambient. Amb tots dos principis es compromet a la prevenció, protecció i conservació del medi ambient.

Política de Medi Ambient:

Per dur a terme aquests principis la direcció de TRALLERO INTERNATIONAL es proposa:

• Adoptar mesures necessàries per prevenir la contaminació, i quan això no sigui possible, reduir al mínim les emissions contaminants.

• Reduir sistemàticament els residus, reciclant i reutilitzant sempre que sigui possible, així com utilitzar de manera eficient els recursos naturals, matèries primeres i energia.

• Aplicar les mesures necessàries per garantir el compliment de la normativa mediambiental aplicable a les nostres activitats en l’àmbit local, nacional i global en què l’empresa actua.

• Difondre la política mediambiental entre els empleats, proveïdors, i altres parts interessades.

• Formar i conscienciar a empleats perquè en el seu dia a dia de treball realitzen les seves funcions seguint la política mediambiental.

• Establir procediments per a la revisió periòdica del compliment de la política mediambiental, així com aplicar mesures correctores quan aquestes hagin estat incomplertes.

• Realitzar un procés de millora contínua de la nostra actuació respecte al medi ambient.

La Direcció

Política de cookies - Cookies Policy

ESP - Si continua navegando en el website acepta el uso de cookies, mas información: política de cookies

CAT - Si continua navegant a la web accepta l'ús de galetes, més informació: política de cookies

ENG - If you continue browsing the website you accept the use of cookies, More information: cookies policy